Uw taal: Nederlands
Uw taal:

Yvonne Vleugels

Voor het maken van een schilderij vertrekt Yvonne steeds van foto’s die ze zelf genomen heeft. Zo heeft ze heel wat foto’s in haar archief van mensen in Noord-Amerikaanse steden, en meer recent ook in Europese steden. De stad is immers een boeiend decor om mensen ongestraft te kunnen observeren: ze zijn meestal in beweging, bewegen zich zowel natuurlijk als onnatuurlijk, je kan gemakkelijk vanuit vogelperspectief werken… en je vindt er natuurlijk allerlei soorten en types… in combinatie met historische en eigentijdse gebouwen. Misschien zijn er wel zoveel steden als er types van mensen zijn, maar na een tijd ontdek je dat er toch een aantal “vaste patronen” bestaan.

Ruimte, licht, beweging… Deze doelstellingen heeft Yvonne voor ogen, telkens wanneer zij begint te schilderen. Het gebruiken van grote, lege vlakken creëert ruimte: daarin kunnen mensen zich dan (on)vrij bewegen. Het effect wordt soms versterkt door het contrast van licht en schaduw. Zij besteedt veel aandacht aan de compositie van het beeld, durft zelfs elementen uit verschillende foto’s met elkaar te combineren. Bij voorkeur werkt zij met tinten van blauw en groen: emeraude of smaragdgroen, ceruleumblauw, (donker) kobaltblauw, (donker) ultramarijnblauw en Pruisisch blauw. Door dit kleurgebruik groeit nog iets meer vervreemding … en dat is precies waar zij naar op zoek is: mensen in een stad negeren dikwijls mensen… trekken zich terug in zichzelf… zijn of blijven zichzelf… of weten misschien niet meer wat ze zijn…

Yvonnes schilderijen zijn nooit een gratuite kopie van een foto. Het “kunstwerk” bestaat erin om een nieuw beeld te scheppen door weglating en veranderingen… waarbij steeds één zaak primeert: het werk moet compositorisch “juist” zijn. De afmetingen van het doek worden bepaald door de compositie. De grootte van de werken versterkt ook het ruimtegevoel. Samen met licht en schaduw bevordert de ruimte ook de dynamiek in het schilderij.

Yvonnes werk werd op verschillende plaatsen tentoongesteld en maakt deel uit van meerdere privécollecties. Yvonne woont en werkt in Essen.

 

KUNSTWERKEN VAN YVONNE VLEUGELS: