Uw taal: Nederlands
Uw taal:

Disclaimer

Iedere gebruiker van deze website verklaart zich akkoord met de volgende voorwaarden:

 

Intellectuele eigendom
De volledige inhoud van deze website is eigendom van NOVELARTE of rechthoudende derde partijen en is beschermd door intellectuele rechten.

Inhoud
NOVELARTE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal NOVELARTE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Indien evenwel de verstrekte informatie op deze site onjuistheden bevat, kan NOVELARTE niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade. 
NOVELARTE heeft het recht ten allen tijde de inhoud van de site te wijzigen. 

Werking
NOVELARTE neemt geen verantwoordelijkheid over de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die gevolg zijn van het gebruik van de website incluis beschadigingen aan software en hardware in het bijzonder door gebruik te maken van hyperlinks. 

Privacybeleid
NOVELARTE hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Als persoonlijke gegevens worden gevraagd worden deze onder volgende voorwaarden behandeld:

  • De persoonlijke gegevens van de koper zullen worden opgenomen in een intern databestand en zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst of voor andere contacten met de koper zoals nieuwsbrieven en marketingactiviteiten.
  • Persoonlijke gegevens zullen doorgegeven worden aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst (bv adres voor levering door transportbedrijf)
  • De verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R.Antwerpen bevoegd. 

Vragen
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website.